آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ گسترده آکسفورد

فرهنگ

ترجمه انگلیسی به فار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

محمد دریایی

آموزه های طبی وبهداش

دبستان دخترانه سما

دختر نارنج و ترنج

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبستان دخترانه سما

دختر ماه پیشونی

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهج البلاغه امام علی (ع)

نهج البلاغه فارسی و عربی

علی بن ابی طالب(ع)

دبستان دخترانه سما

اتوبوس بوگندوی خنگول

باربارا پارک

داستان های تخیلی

دبستان دخترانه سما

دختر گل خندان

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل با اضافات

فقه جعفری رساله علمی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مریم فخاری-نرگس ریاحی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زینب یزدانی

مسابقه: مسابقه عکاسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم قاسم نژاد

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت در بخش احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سکینه رضایی

مسابقه: نخستین جشنواره عکاسی با عنوان زیبایی های شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا موسوی

مسابقه: مسابقات قرآن وعترت

رتبه: سوم

هنرستان کاردانش پسرانه سما

محمد مفیدی

مسابقه: مسابقات کشتی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرسا درویش

مسابقه: مسابقات زبان خارجه

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سونیا بور

مسابقه: مسابقات قرآن وعترت

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

آرميتا تجاسب

مسابقه: مسابقات استاني ucmas i

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زارع

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تهمینه حسین پور

مسابقه: مسابقات قرآن وعترت

رتبه: سوم

هنرستان کاردانش پسرانه سما

امیرعباس لطفی

مسابقه: مسابقات ووشو کشوری

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


هنرستان کاردانش پسرانه سما

محمد مفيدي

1381/04/04

دبستان دخترانه سما

آوا فخاري

1391/04/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه سيار

1391/04/03

دبستان دخترانه سما

دلسا احمدي

1392/04/01