آخرین اخبار مدارس


13 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

24 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

24 بهمندبستان دخترانه

24 بهمندبستان دخترانه

23 بهمندبستان دخترانه

23 بهمندبستان دخترانه

23 بهمندبستان دخترانه

23 بهمندبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

هنرستان کاردانش پسرانه

هنرستان کاردانش پسرانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

هنرستان کاردانش پسرانه

هنرستان کاردانش پسرانه

هنرستان کاردانش پسرانه

هنرستان کاردانش پسرانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

هنرستان کاردانش پسرانه

هنرستان کاردانش پسرانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر گل خندان

محمدرضا شمس

افسانه هاي عامه

دبستان دخترانه

اتوبوس بوگندوی خنگول

باربارا پارک

داستان های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه

رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل با اضافات

فقه جعفری رساله علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه

آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

محمد دریایی

آموزه های طبی وبهداش

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر نارنج و ترنج

محمدرضا شمس

افسانه هاي عامه

دبستان دخترانه

ميمون کوچولوي بامزه

باربارا پارک

داستان هاي تخيلي

دبیرستان دوره اول دخترانه

نهج البلاغه امام علی (ع)

نهج البلاغه فارسی و عربی

علی بن ابی طالب(ع)

دبستان دخترانه

دختر ماه پیشونی

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبستان دخترانه

دختر نارنج و ترنج

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبستان دخترانه

دردسرهاي دهن گشاد

باربارا پارک

داستان هاي تخيلي

دبیرستان دوره اول دخترانه

دختر ماه پيشوني

محمدرضا شمس

افسانه هاي عامه

دبیرستان دوره اول دخترانه

فرهنگ گسترده آکسفورد

فرهنگ

ترجمه انگلیسی به فار

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

ثمین اسادات حسینی

مسابقه: حفظ قرآن

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مهتاب صالحی

مسابقه: عکاسی

رتبه: اول

هنرستان کاردانش پسرانه

مهدی توکلی

مسابقه: مسابقات کشتی آزاد

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه

مائده بحرینی

مسابقه: خلق آثار هنری براساس منش های 12 گانه تشکیلاتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه

آيناز مهدوي

1384/04/30

دبستان دخترانه

شمسا كاويان پور

1388/04/27

هنرستان کاردانش پسرانه

رحمت كليج

1382/04/24

دبیرستان دوره اول دخترانه

فاطمه يوسفي

1385/04/28

هنرستان کاردانش پسرانه

اميرحسين رحيمي

1381/04/29

دبستان دخترانه

يسنا سادات مقدسي

1392/04/27