آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سيده فاطمه سجادي

1387/03/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

اروشا قديرلي

1381/03/04

دبستان دخترانه سما

زهرا رستمي

1390/03/05

دبستان دخترانه سما

غزل گيلاني

1387/03/02

دبستان دخترانه سما

هستيا فياضي

1386/03/04