آخرین اخبار مدارس


21 آذردبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

محمد دریایی

آموزه های طبی وبهداش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل با اضافات

فقه جعفری رساله علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ گسترده آکسفورد

فرهنگ

ترجمه انگلیسی به فار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهج البلاغه امام علی (ع)

نهج البلاغه فارسی و عربی

علی بن ابی طالب(ع)

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم قاسم نژاد

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت در بخش احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار فتحی

مسابقه: دومین جشنواره نقاشی با عنوان شغل آینده

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم قاسم نژاد

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت در بخش احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سکینه رضایی

مسابقه: نخستین جشنواره عکاسی با عنوان زیبایی های شهر من

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آلينا كوزه گر

1385/09/26

دبستان دخترانه سما

سيده آرتادخت شريفي

1387/09/24

دبستان دخترانه سما

سيده نازنين زينب حسيني

1390/09/28

هنرستان کاردانش پسرانه سما

اميرحسين جعفري

1380/09/28