آخرین اخبار مدارس


01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

24 فروردیندبستان دخترانه سما

17 فروردیندبستان دخترانه سما

22 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

طهورا فرامرزی

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نيلا امجدي

1387/06/26

دبستان دخترانه سما

هلنا سليمي سهي

1386/06/25

دبستان دخترانه سما

هستي درويش

1389/06/27

دبستان دخترانه سما

سوگل مفيدي

1387/06/30

دبستان دخترانه سما

آيلار رنجبر

1389/06/27

هنرستان کاردانش پسرانه سما

اميرحسين كالاشي

1379/06/23

هنرستان کاردانش پسرانه سما

محمدجواد داودي

1380/06/31

دبیرستان دوره اول دخترانه سما(ض م)

دينا بابايي

1381/06/31

دبستان دخترانه سما

ساغر فلاح

1360/06/30

دبستان دخترانه سما

تسنيم فرامرزي

1387/06/23

دبستان دخترانه سما

ياس مكملان

1388/06/24