آخرین اخبار مدارس


24 بهمندبستان دخترانه سما

24 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

23 بهمندبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

17 دیدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا (ع)

محمد دریایی

آموزه های طبی وبهداش

دبستان دخترانه سما

اتوبوس بوگندوی خنگول

باربارا پارک

داستان های تخیلی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

رساله توضیح المسائل

رساله توضیح المسائل با اضافات

فقه جعفری رساله علمی

دبستان دخترانه سما

دختر نارنج و ترنج

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نهج البلاغه امام علی (ع)

نهج البلاغه فارسی و عربی

علی بن ابی طالب(ع)

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرهنگ گسترده آکسفورد

فرهنگ

ترجمه انگلیسی به فار

دبستان دخترانه سما

دختر گل خندان

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

دبستان دخترانه سما

دختر ماه پیشونی

محمد رضا شمس

افسانه های عامه

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سیده زهرا موسوی

مسابقه: مسابقات قرآن وعترت

رتبه: سوم

هنرستان کاردانش پسرانه سما

امیرعباس لطفی

مسابقه: مسابقات ووشو کشوری

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

متولی

مسابقه: پیشرفت تحصیلی

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آفرین فرهادی

مسابقه: مسابقات آزمایشگاه

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه زارع

مسابقه: مسابقه سعدی شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کلثوم کاویانپور

مسابقه: مسابقه نقاشی باعنوان قصص قرآنی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهرسا درویش

مسابقه: مسابقات زبان خارجه

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

نرگس حسینی

مسابقه: طرح کرامت

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مریم قاسم نژاد

مسابقه: مسابقات قرآن و عترت در بخش احکام

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه زارع

مسابقه: حافظ شناسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سکینه رضایی

مسابقه: نخستین جشنواره عکاسی با عنوان زیبایی های شهر من

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سونیا بور

مسابقه: مسابقات قرآن وعترت

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه سيار

1391/04/03

دبستان دخترانه سما

دلسا احمدي

1392/04/01

هنرستان کاردانش پسرانه سما

محمد مفيدي

1381/04/04

دبستان دخترانه سما

آوا فخاري

1391/04/01